Tercüme sözlü, çeviri yazılı olandır. Dolayısıyla tercüman, anlatılanları sözlü olarak başka bir dile aktarırken mütercim (ya da çevirmen) yazılı olarak aktarır. Buna rağmen, Türkiye Cumhuriyeti noterlerindeki “yemin zaptı”‘na istinaden çeviri yapan mütercimlere yaygın olarak “yeminli tercüman” denilmektedir. Kanundaki yeminli tercüman ifadesi ülkemizde çeviri ile tercümenin, tercümanlıkla mütercimliğin eş anlamlı gibi kullanılması sonucunu doğurmuştur. Farkı bilenler dahi çoğu zaman kasıtlı olarak galat-ı meşhur olan tercümeyi kullanmayı tercih edebilmektedir.